Bike Anarchy Norway - BAN.

Forumet hvor det er lov å kalle en spade for en spade:-)


You are not connected. Please login or register

Avstand til forankjørende kjøretøy

Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Innlegg [Side 3 av 6]

Hadde alle etterfulgt disse reglene så.....Hadde vi vel heller ikke kjørt mc eller bil..... Sleep

vegtrafikkloven:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret.

trafikkreglene:

§ 12.Forbikjøring
1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:
a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.
b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.
c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.
d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.
2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
a) vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
b) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
c) ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
d) det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.
3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.
4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.
5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke
a) på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,
b) ved forbikjøring til høyre fordi forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving,
c) når trafikken i krysset reguleres av trafikklyssignal eller politi,
d) når trafikken på kryssende veg er pålagt vikeplikt ved offentlig trafikkskilt.
Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt.
Bestemmelsene i dette nummer gjelder så langt de passer også ved forbikjøring av sporvogn. De gjelder ikke ved forbikjøring av tohjulskjøretøy som er plassert til høyre i kjørefeltet.
6. Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn som hindrer noen del av sikten til gangfeltet.


§ 13.Særlige bestemmelser om kjørefarten
1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.
2. Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av
a) barn som oppholder seg på eller ved vegen,
b) skolepatrulje,
c) person som nytter hvit stokk eller førerhund for blinde,
d) annen person som kan antas å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken,
e) sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass.
3. På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.
4. På vegstrekninger med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen må motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke kjøres fortere enn 80 km i timen. Forbudet i første setning gjelder ikke utrykningskjøretøy.
Buss uten tilhenger kan likevel, når bussen kun er registrert enten i klasse III eller bussklasse 3, kjøre i den tillatte fartsgrensen, likevel ikke i høyere hastighet enn 100 km i timen. Bussen skal være utelukkende innrettet med sitteplasser, ha setebelter til alle og være utstyrt med dekk dimensjonert for 100 km i timen eller høyere. Regummierte eller banelagte dekk må ikke brukes på forreste aksel. Buss klasse I kan likevel ikke kjøre fortere enn 70 km i timen.
5. Motorvogn som har tilhenger uten bremser, må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen når tilhengeren har aktuell totalvekt 300 kg eller mer.
6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

Vis Medlemmets Profil
Klarer ikke å finne noe som sier at den foran skal vike
Vi snakker fremdeles om folk som ligger på fartsgrensa? Og følger trafikken?

Vis Medlemmets Profil
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret.

4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

Når man sammenfatter disse så er konteksten at du skal vike..
men det er ikke beskrevet at du skal slenge deg direkte i grøfta når noen vil forbi...
forøvrig er det et helt fag som gjelder tolkning av slike ting....

en artig ting når det gjelder syklister(som forøvrig er klasset som kjørende)og forlanger at de tas hensyn til:

§ 5.Kjøretøys plass på vegen


3. Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.

funker dårlig med sykkelklubber...
Rundt her er de opptil 20-30 stykker i følge...hvordan skal et vogntog komme seg forbi disse?tar de hensyn?? Jadda...... Evil or Very Mad

Vis Medlemmets Profil
jhn skrev:Det er kanskje ikke så populært å mene det, men jeg mener at folk som holder seg på grensa burde slippe litt av presset om å slippe andre forbi ... mere ansvar til den forbikjørende.

kjører man under grensa derimot ....

Kommer det en nisse og henger seg oppi røven på meg, så ser jeg ikke helt problemet med å slippe han forbi.Uansett hvor fort/sakte jeg selv kjører. Helt hypotetisk, altså.


_________________
2002 R1150GS-1992 ZX11-1984 RD500-2007 RSV1000R- 1983 Moto Guzzi V65
Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
jhn skrev:Det er kanskje ikke så populært å mene det, men jeg mener at folk som holder seg på grensa burde slippe litt av presset om å slippe andre forbi ... mere ansvar til den forbikjørende.

kjører man under grensa derimot ....


Folk som holder seg på grensa og lager kø holder seg stort sett ikke på grensa. De kjører på grensa i hht eget speedometer og da ofte med litt margin slik at de er sikker på at grensa ikke overskrides. De ligger dermed minst 8 - 10, kanskje 15 under grensa og mener og tror at de kjører i hht fartsgrensene. Når disse blir tatt igjen av en eller flere likesinnede så blir det lange køer.

Det skal jo ikke mer til enn at en som har de samme forsetter som førstnevnte men har kjøpt seg GPS og kjører på denne, tar igjen de førstnevnte så kan det være grunnlag for irritasjoner og situasjoner som ikke er ønskelige.

Når så UP ligger på lur der hvor det kan være trygt og sikkert å kjøre forbi dersom man gir på litt over fartsgrensa - typisk tofelter, krabbefelt, så er man avhengige av at den trege førstnevnte gir plass og gjør litt for å slippe forbi og for ikke å skape farlige situasjoner der hvor det er farligere å kjøre forbi men hvor up ikke ligger på lur....

Vis Medlemmets Profil
I tillegg så gis det bot for å ligge for nærme forankjørende men ikke for å ligge foran å lage køer.


Før 10 15 år siden og før det var det ett tegn på at man ønsket å komme forbi når man la seg litt nærme forankjørende. Forankjørende tok som regel tegnet og slapp forbi, enkelt og greit.

Som det er nå er de saktekjørende Politiets forlengede arm og er sikkerhet for at trafikken kjører stille og rolig gjennom landskapet. Ikke rart det er mange som sitter med ipad og FB opp så seint som det går mange ganger, men tar de den forankjørende for å løse opp ----- neeeei


Vis Medlemmets Profil
Som over her - de som holder fartsgrense - gjør ikke det - de ligger kosntant under - og er det motbakke går farta enda mer ned - for å tråkke på gassen er jo nærmest ulovlig.

Resultatet er kengurukjøring og lange køer.

Å kjøre sånn med mc - det går faen ikke an.... ødelegger ryktet til oss som skjører skikkeli mc - dvs alltid over grensa og alltid forbi uansett.....

Og den generelle farta i Gnore - mange fine veier fikk "vintergrense " 70 - året etter ble det helårsgrense på 70.

70 er gangfart i en ok bil (selv i Touran 06 med 105hk diesel) og sneglefart på en mc - det er en vits på fine veier og ødelegger enhver god rytme i kjøringa.

Og resultatet av dette og midtdelere etc etc er at folk egentlig ikke kan kjøre i det hele tatt - skjer det noe uforutsett får de panikk og det går til helvete - eller de sovner....

Vis Medlemmets Profil
Haya99 skrev:Som over her - de som holder fartsgrense - gjør ikke det - de ligger kosntant under - og er det motbakke går farta enda mer ned - for å tråkke på gassen er jo nærmest ulovlig.

Resultatet er kengurukjøring og lange køer.

Å kjøre sånn med mc - det går faen ikke an.... ødelegger ryktet til oss som skjører skikkeli mc - dvs alltid over grensa og alltid forbi uansett.....

Og den generelle farta i Gnore - mange fine veier fikk "vintergrense " 70 - året etter ble det helårsgrense på 70.

70 er gangfart i en ok bil (selv i Touran 06 med 105hk diesel) og sneglefart på en mc - det er en vits på fine veier og ødelegger enhver god rytme i kjøringa.

Og resultatet av dette og midtdelere etc etc er at folk egentlig ikke kan kjøre i det hele tatt - skjer det noe uforutsett får de panikk og det går til helvete - eller de sovner....


Nå tenkte jeg hovedsakelig bil da - på mc kjører vi vel bare forbi, vel??? I hvert fall om vi er alene... ?

Vis Medlemmets Profil
Jeg snakker ikke om de som bare tror de kjører på grensa ... ikke vær vanskelig.
Det henvises til denne:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret."
... jeg snakker om de som har fulgt denne paragrafen. De følger den øvrige trafikken, og har passe avstand til bilen foran.
Da er det vel den forbikjørende som volder ulempe ... slik at annen trafikk blir en smule hindret og forstyrret?
Men dere mener at om dere kommer bakfra med høyere fart, har køen plikt til å vike?

Det snakkes om trafikkflyt ... det må vel være bedre at "de få" tilpasser seg "alle andre", enn motsatt?

Vis Medlemmets Profil
jhn skrev:Jeg snakker ikke om de som bare tror de kjører på grensa ... ikke vær vanskelig.
Det henvises til denne:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret."
... jeg snakker om de som har fulgt denne paragrafen. De følger den øvrige trafikken, og har passe avstand til bilen foran.
Da er det vel den forbikjørende som volder ulempe ... slik at annen trafikk blir en smule hindret og forstyrret?
Men dere mener at om dere kommer bakfra med høyere fart, har køen plikt til å vike?

Det snakkes om trafikkflyt ... det må vel være bedre at "de få" tilpasser seg "alle andre", enn motsatt?

Så hvis du ser det kommer en forbikjøring - som møter et uventet vogntog - Dette kan bli katastrofe med sånn tankegang du oppviser - men er lett å forhindre ved å bruke litt vett.

Som prinsipp - om noen vil forbi så skal jeg ikke være vanskelig - og bidrar alltid til at det gått glatt hvis mulig - uansett om jeg mener gjøken er en kødd eller ikke.

Og de som har din holdning - de holder ikke farta og avstanden - men gasser på og tetter luka - ofte fører det til farlige situasjoner.

Vis Medlemmets Profil
Haya99 skrev:
jhn skrev:Jeg snakker ikke om de som bare tror de kjører på grensa ... ikke vær vanskelig.
Det henvises til denne:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret."
... jeg snakker om de som har fulgt denne paragrafen. De følger den øvrige trafikken, og har passe avstand til bilen foran.
Da er det vel den forbikjørende som volder ulempe ... slik at annen trafikk blir en smule hindret og forstyrret?
Men dere mener at om dere kommer bakfra med høyere fart, har køen plikt til å vike?

Det snakkes om trafikkflyt ... det må vel være bedre at "de få" tilpasser seg "alle andre", enn motsatt?

Så hvis du ser det kommer en forbikjøring - som møter et uventet vogntog -  Dette kan bli katastrofe med sånn tankegang du oppviser - men er lett å forhindre ved å bruke litt vett.

Som prinsipp - om noen vil forbi så skal jeg ikke være vanskelig - og bidrar alltid til at det gått glatt hvis mulig - uansett om jeg mener gjøken er en kødd eller ikke.

Og de som har din holdning - de holder ikke farta og avstanden - men gasser på og tetter luka - ofte fører det til farlige situasjoner.
Fan for vriompeis ... kan du fan ikke lese hva jeg skriver, din dust clown
Jeg hindrer selvfølgelig ingen. Møter vi en trailer, gjør jeg hva jeg kan for å unngå en katastrofe ... men strengt tatt er det vel ikke min tankegang som utløser katastrofen, men en dårlig timet forbikjøring.
Et merkelig sted å plassere ansvaret.

Jeg har vel omtrent samme prinsippet som du har, men jeg mener at det meste av ansvar og plikter bør ligge hos den forbikjørende ... jeg snakker fremdeles om de som har tilpasset farten .... osv.

Vis Medlemmets Profil
jhn skrev:
Haya99 skrev:
jhn skrev:Jeg snakker ikke om de som bare tror de kjører på grensa ... ikke vær vanskelig.
Det henvises til denne:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret."
... jeg snakker om de som har fulgt denne paragrafen. De følger den øvrige trafikken, og har passe avstand til bilen foran.
Da er det vel den forbikjørende som volder ulempe ... slik at annen trafikk blir en smule hindret og forstyrret?
Men dere mener at om dere kommer bakfra med høyere fart, har køen plikt til å vike?

Det snakkes om trafikkflyt ... det må vel være bedre at "de få" tilpasser seg "alle andre", enn motsatt?

Så hvis du ser det kommer en forbikjøring - som møter et uventet vogntog -  Dette kan bli katastrofe med sånn tankegang du oppviser - men er lett å forhindre ved å bruke litt vett.

Som prinsipp - om noen vil forbi så skal jeg ikke være vanskelig - og bidrar alltid til at det gått glatt hvis mulig - uansett om jeg mener gjøken er en kødd eller ikke.

Og de som har din holdning - de holder ikke farta og avstanden - men gasser på og tetter luka - ofte fører det til farlige situasjoner.
Fan for vriompeis ... kan du fan ikke lese hva jeg skriver, din dust clown
Jeg hindrer selvfølgelig ingen. Møter vi en trailer, gjør jeg hva jeg kan for å unngå en katastrofe ... men strengt tatt er det vel ikke min tankegang som utløser katastrofen, men en dårlig timet forbikjøring.
Et merkelig sted å plassere ansvaret.

Jeg har vel omtrent samme prinsippet som du har, men jeg mener at det meste av ansvar og plikter bør ligge hos den forbikjørende ... jeg snakker fremdeles om de som har tilpasset farten .... osv.

Faens vrompeis sjæl!! Poenget mitt er at det er en hårfin linje - plutselig kan det oppstå en situasjon - og selv om han som kjører forbi har mest ansvar - så har også den som blir forbikjørt også et ansvar - ikke å holde fartsgrensa - men å bidra til trygg trafikk - og det gjør en ikke ved å ri kjepphester - men ved å - ja nettopp bidra ved å lette på gassen - det er jo så lett.

Problemet er at folk føler opphøyer seg til dommere over andre ved å spissfindig pukke på at de holder fartsgrensa- så jeg gjør ikke noe galt. Småborgerlige og besteborgelige holdninger på samme tid!!! Som i tillegg er farlige i trafikken!!!

Vis Medlemmets Profil
jhn skrev:
Haya99 skrev:
jhn skrev:Jeg snakker ikke om de som bare tror de kjører på grensa ... ikke vær vanskelig.
Det henvises til denne:
§ 6. Fartsregler.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret."
... jeg snakker om de som har fulgt denne paragrafen. De følger den øvrige trafikken, og har passe avstand til bilen foran.
Da er det vel den forbikjørende som volder ulempe ... slik at annen trafikk blir en smule hindret og forstyrret?
Men dere mener at om dere kommer bakfra med høyere fart, har køen plikt til å vike?

Det snakkes om trafikkflyt ... det må vel være bedre at "de få" tilpasser seg "alle andre", enn motsatt?

Så hvis du ser det kommer en forbikjøring - som møter et uventet vogntog -  Dette kan bli katastrofe med sånn tankegang du oppviser - men er lett å forhindre ved å bruke litt vett.

Som prinsipp - om noen vil forbi så skal jeg ikke være vanskelig - og bidrar alltid til at det gått glatt hvis mulig - uansett om jeg mener gjøken er en kødd eller ikke.

Og de som har din holdning - de holder ikke farta og avstanden - men gasser på og tetter luka - ofte fører det til farlige situasjoner.
Fan for vriompeis ... kan du fan ikke lese hva jeg skriver, din dust clown
Jeg hindrer selvfølgelig ingen. Møter vi en trailer, gjør jeg hva jeg kan for å unngå en katastrofe ... men strengt tatt er det vel ikke min tankegang som utløser katastrofen, men en dårlig timet forbikjøring.
Et merkelig sted å plassere ansvaret.

Jeg har vel omtrent samme prinsippet som du har, men jeg mener at det meste av ansvar og plikter bør ligge hos den forbikjørende ... jeg snakker fremdeles om de som har tilpasset farten .... osv.

Kjør over til sverige og se hvordan de kjører der.Ved forbikjøring,så legger (de aller fleste) bilen foran seg litt ut på vegskulderen (den er som regel en meter bredere enn her i norge,men læl) noe de i motgående kjøreretning gjør også.Voila!Ingen trafikkfarlig situasjon.I norge gjør de det motsatte Evil or Very Mad

Vis Medlemmets Profil
Spissfindigheter... jeg er bare tilhenger av litt ... skal vi kalle det folkeskikk?
Ikke bryte seg brutalt frem, hverken på vei eller fortau, men gjerne høflig og bestemt om du vil ... hvis du ser forskjellen?
Selv på en racerbane finnes en form for folkeskikk som slår inn når man er i grenseland lovmessig.

La oss si ... om jeg hadde en liten og uhyre kjapp sportsbil, og ønsket å kjøre opp Trollstigen på samme måte som med mc, så ville det bety at alle andre måtte parkere til jeg var oppe .... litt på spissen.

Om man ligger i ei kø, med passe avstand og flyt, på en trang og uoversiktlig vei. For uoversiktlig til at forbikjøring er tilrådelig i den farta ... for at du eller jeg ønsker å bytte plass i køa, skal alle andre slakke ned 10- 20 km/t, t.o.m svinge av og stoppe etter tur for å hjelpe oss frem? Og ødelegge flyten?
Jeg synes det er utidig mas ... gjør hva du vil, men ikke involver meg i dine kjøreplaner.

Vis Medlemmets Profil
jhn:
Jeg synes det er utidig mas ... gjør hva du vil, men ikke involver meg i dine kjøreplaner.


Du ER allerede involvert fordi ALLE i trafikken skal samarbeide.
Hvordan DU prioriterer skal ikke influere unødig på andre.

Husk du har INGEN rettigheter i trafikken bare plikter-om noen ønsker å bryte reglene PLIKTER du å gjøre ditt til at det får minst mulig konsekvens.

Om vi liker det eller ikke -så er det allikevel slik.

Det hjelper heller ikke hvis man skal være kødd tilbake heller, for da er man faktisk idiot selv også.

Vis Medlemmets Profil
On the spot Mekkærn.

Poenget er at det alltid er noen som oppfører seg litt ufint - eller virkelig har dårlig tid av en aller annen grunn - kan jo stå om livet faktisk. Og det vet man ikke - så alle må gjøre sitt beste til at det ikke smeller - selv om det ikke var deg som gjorde ei tabbe.

Derfor blir det så farlig når noen opphøyer seg til dommere over andre uten å vite noe om denne.

Vis Medlemmets Profil
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:En vakker dag skal jeg stoppe en plass det er midtdeler og jeg har en av disse støtfangersnuserne bak...åpne panseret og late som jeg leter etter en feil jeg med mine motorkunnskaper aldri vil finne..men som jeg plutselig oppdager da nerden kommer ut av bilen og nærmer seg...
DER ska je rope,nå skar`n gå....(hastverk er lastverk ? )....

affraid

Jeg får slik en assosiasjon....Bra at tråden skaper begeistring,og at denne Fast Freddie virker mer nerd for hvert innlegg han forfatter..

Og selv går jeg ikke til den handling å benevne min assosinasjon på andre måter enn dette...
Han minner meg jævlig om den kroppsdelen som er mest iøynefallende når jeg plukker poteter...

Arrow men kanskje engang Idea

Vis Medlemmets Profil
intrudergubbe skrev:
Han minner meg jævlig om den kroppsdelen som er mest iøynefallende når jeg plukker poteter...

Hmm, så du har slik diger hengemaga som subber i pottisreikene???? lol!
Klarte ikke se for meg noen andre bilder i hodet på en slik solskinnsdag...

Vis Medlemmets Profil
intrudergubbe skrev:
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:En vakker dag skal jeg stoppe en plass det er midtdeler og jeg har en av disse støtfangersnuserne bak...åpne panseret og late som jeg leter etter en feil jeg med mine motorkunnskaper aldri vil finne..men som jeg plutselig oppdager da nerden kommer ut av bilen og nærmer seg...
DER ska je rope,nå skar`n gå....(hastverk er lastverk ? )....

affraid

Jeg får slik en assosiasjon....Bra at tråden skaper begeistring,og at denne Fast Freddie virker mer nerd for hvert innlegg han forfatter..

Og selv går jeg ikke til den handling å benevne min assosinasjon på andre måter enn dette...
Han minner meg jævlig om den kroppsdelen som er mest iøynefallende når jeg plukker poteter...

Arrow  men kanskje engang Idea

Det tok lang tid å komme opp med den selvmotsigelsen lol!

Vis Medlemmets Profil
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:En vakker dag skal jeg stoppe en plass det er midtdeler og jeg har en av disse støtfangersnuserne bak...åpne panseret og late som jeg leter etter en feil jeg med mine motorkunnskaper aldri vil finne..men som jeg plutselig oppdager da nerden kommer ut av bilen og nærmer seg...
DER ska je rope,nå skar`n gå....(hastverk er lastverk ? )....

affraid

Jeg får slik en assosiasjon....Bra at tråden skaper begeistring,og at denne Fast Freddie virker mer nerd for hvert innlegg han forfatter..

Og selv går jeg ikke til den handling å benevne min assosinasjon på andre måter enn dette...
Han minner meg jævlig om den kroppsdelen som er mest iøynefallende når jeg plukker poteter...

Arrow  men kanskje engang Idea

Det tok lang tid å komme opp med den selvmotsigelsen lol!

Hehe, aner jeg en liten cat-fight cheers


_________________
2002 R1150GS-1992 ZX11-1984 RD500-2007 RSV1000R- 1983 Moto Guzzi V65
Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
E dokker fette gal? .... skal æ tru på at dokker, når dokker ligg i kø på vei hjemover, i e helt grei kø, med passe avstand og grei fart ... om bilen bak dokker da kommer litt nærmere og skrur på venstre blinklys ... skal æ da forstå det sånn at dokker slakke av på farta for å slippe han et hakk frem i køa? Drit & dra ... det e tjyv hakke løgn..

Å til den ene tullingen som måtte finne på å gjøre no sånn ... det e din feil at det e kø..

Å en ting tel ... hvis du ikke klare å presse dæ forbi en mann med hatt, uten at han må parkere, så fortjene du plassen din.

Vis Medlemmets Profil
.... har dokker tenkt på det at man treng faktisk ikke øke farta for å kjøre forbi ... det e nok å bare skru på blinklyset, så må alle slakke av, å fløtte sæ ut av veien
Kor idiotisk e ikke det?

Vis Medlemmets Profil
jhn skrev: .... har dokker tenkt på det at man treng faktisk ikke øke farta for å kjøre forbi ... det e nok å bare skru på blinklyset, så må alle slakke av, å fløtte sæ ut av veien
Kor idiotisk e ikke det?

Ok....Tror vi alle glemte at realitetsgrensen gikk ved trøndelag Razz

Vis Medlemmets Profil
KliffArne skrev:
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:
FastFreddie skrev:
intrudergubbe skrev:En vakker dag skal jeg stoppe en plass det er midtdeler og jeg har en av disse støtfangersnuserne bak...åpne panseret og late som jeg leter etter en feil jeg med mine motorkunnskaper aldri vil finne..men som jeg plutselig oppdager da nerden kommer ut av bilen og nærmer seg...
DER ska je rope,nå skar`n gå....(hastverk er lastverk ? )....

affraid

Jeg får slik en assosiasjon....Bra at tråden skaper begeistring,og at denne Fast Freddie virker mer nerd for hvert innlegg han forfatter..

Og selv går jeg ikke til den handling å benevne min assosinasjon på andre måter enn dette...
Han minner meg jævlig om den kroppsdelen som er mest iøynefallende når jeg plukker poteter...

Arrow  men kanskje engang Idea

Det tok lang tid å komme opp med den selvmotsigelsen lol!

Hehe, aner jeg en liten cat-fight cheers

Oooohhhh.Kliffyboy tok på seg big boy buksene idag clown

Vis Medlemmets Profil
FastFreddie skrev:
jhn skrev: .... har dokker tenkt på det at man treng faktisk ikke øke farta for å kjøre forbi ... det e nok å bare skru på blinklyset, så må alle slakke av, å fløtte sæ ut av veien
Kor idiotisk e ikke det?

Ok....Tror vi alle glemte at realitetsgrensen gikk ved trøndelag Razz
Det ser ut for det ja.

Vis Medlemmets Profil

Sponsored content


Til Toppen  Innlegg [Side 3 av 6]

Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet